Varden

Finn forhandler


Trappen Varden har et moderne uttrykkTrappen Varden er en moderne trapp


På denne siden finner du et utsnitt av Norsk Standardmanual for monterin og produksjon av trapper.
Mer detaljer rundt Norsk standard manual finner du ved å klikke her

Krav til trapperom

 

Bygging av trapperom

 • Vekselkant må ha nødvendig fasthet for skruing
 • Stender i etasje over for feste av vegghandlist, plasseres 300mm tilbake fra vekselkant. (2 etg)
 • Det må benyttes stendere av tre. Betong kan og benyttes.
 • Ved horisontal lekting på yttervegg må det "kubbes" med vertikale spikerslag C-C 300. Alternativt kan det plates med 15mm x-finer før endelig veggkledning.
 • Lettbetong og lettklinker kan normalt menyttes, men ikke der bæring av trapp i hovedsak blir overført til vegg.
 • Vannbåren varme eller øvrige innstallasjoner i gulv må legges minimum 150mm fra vekselkant.
 • Trinnlydplater skal ligge med fast (limt) treramme rundt trapperommet.
 • Returgelender må festes til gulv selv om det er parkett eller heltre gulv.
 • Enkelte trappemodeller krever dobbel vekselbjelke eller limtredager langs vekselkant (evt. sideveis avstivning).

Hva må være klart til måltaking?

 • Ryddig trapperom.
 • Ferdig kledde, og helst sparkla vegger og vekselkant.
 • Dersom måltaking skjer på stenderverk har kunden ansvar for målene.
 • Gulv skal være ferdig avrettet og evt. spon skal være lagt.
 • Det er ikke nødvendig at parkett eller flis er lagt. Tykkelse på flis og parkett må oppgis ved bestilling.
 • Eventuelt skjulte rør må må påvises av kunde ettersom vanger, håndlister og stolper festes til vegg og stendere. Min 40mm tilgjengelig skruefeste.
 • Vegger skal være i vinkel og lodd og gulv i vater ihht. normalkrav i NS 3420

NB! Ekstra viktig å huske!

 • Det bør ikke legges varme i gulv under trapp.
 • Varmpumpe under trapp frarådes.
 • Trapp bør ikke klees inn (egne rom under trapp)

Toleranser

 

Trappedetalj/type avvik, tillatt avvik

 • Inntrinn, + 3mm
 • Opptrinn generelt, + 2mm
 • Opptrinn nederst, + 15mm
 • Opptrinn øverst, +5mm -10mm
 • Helning i trinnets lengderetning, 5 %(promilletegn, finn i tegnkart)
 • Helning målt i ganglinjen, 2mm
 • Overflateavvik (svanker og bulninger) målelengde inntil 1000mm, 3mm

NB!

Det er en forutsetning at vegger og gulv på forhånd er utført ihht. normalkrav om planhet og retningstoleranser for bygg i NS 3420.

Rekkverk

 

Høyde:
Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9m i bolig. På balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal rekkverket ha en høyde på minimum 1,0m. Der høydeforskjellen er mer enn 10 meter over terreng, skal rekkverkhøyden være minimum 1,2m.

Handlist:
Det skal være handlist på begge sider i en trapp og håndlisten skal være plassert i en høyde på ca 0,9m over gulv/trinn. Der det er krav om håndlist i to høyder (hovedtrapp i bygg med universell utforming tilgjengelig boenhet) skal det i tillegg være en håndlist i høyde ca. 0,7m over gulv/trinn.

Åpninger:
Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75m være maksimum 0,10m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05m

Glass:
Dersom det benyttes glass i rekkverk skal det benyttes laminert glass. Kun ved nivåforskjeller under 0,5m vil det våre tilstrekkelig med herdet glass. Vanlig floatglass skal ikke benyttes.

Regeltabell

 

NB! Bilde vises i større format sett fra større skjermer!
Altentativt kan du laste ned denne siden som PDF ved å klikke her!

Avrundet avslutning på håndlist betyr i følge NS 11001: Håndlistene skal føres til vegg, gulv, eller tilbake til håndlist for å unngå hekting

For trapper til fritidsboliger med én boenhet gjelder TEK10 § 12-16 første ledd bokstav a til d.

Trapp til hems/loft har krav dersom arealet er "måleverdig areal".

Tilvalg og endringer

 

Vi gjør din trappedrøm mulig. Det betyr at de endringene som du ønsker løser vi på beste mulige måte. Prøv oss - vi løser jobben.


Bjørn's Trevarefabrikk A/S

Org.nr.: NO 937 220 545 MVA