Om Bjørn's Trevarefabrikk A/S

Bjørns Trevarefabrikk ble etablert i 1977 med 2 ansatte. I 1981 ble det bygget nye produksjonslokaler hvor vi fremdeles holder til. Bjørns Trevarefabrikk leverer trapper over hele Østlandet til både byggmestere og private. Vi har utvidet staben siden starten og er stolte av våre medarbeidere som yter det beste for å kunne levere et godt sluttprodukt


Bjørns-trevare AS har spesialisert seg på:

 Lang erfaring
 Høy kompetanse
 Gode referanser
 Konkurransedyktige priser
 Kvalitetsrådgiver

 Fleksibilitet
 Nærhet og trygghet
 Langsiktig relasjonTRAPP FRA A TIL Å

Bjørn's Trevarefabrikk har en dyktig stab av håndverkere som kan sitt fag. Vi har egne folk som kommer på befaring for å diskutere utseende og type trapp. Etter ferdig produksjon monteres trappen av våre fagfolk på plassen. Kort sagt - vi gjør jobben fra A til Å.

KVALITET I ALLE LEDD

Bjørn's trapper produseres og leveres etter de strengeste kvalitetsnormer. Design konstruksjon, produksjon og forsendelse er kontrollert hos oss slik at du kan være helt sikker på at trappen holder mål på alle måter. Vi tar også spesielt hensyn til sikkerheten for barn, eldre og funksjonshemmede. Moderne og datastyrt produksjon kombinert med solide håntverk-tradisjoner sikrer deg en problemfri trapp som du og dine kan ha glede av - i generasjoner.

Bjørn's Trevarefabrikk er kvalitetstrapper.

Bjørn's Trevarefabrikk A/S

Org.nr.: NO 937 220 545 MVA